WAAR IS ONS

Stuur vir ons 'n boodskap

Dankie! Ons kontak jou binnekort.

Predikant:

Ds Petrus Dreyer

082 453 8094

Admin beampte:

Nadia Oosthuizen

Tel : (011) 868-3625

Kantoor ure : 08:00 - 13:00

Gemeente bestuurder:

Colette Harwood

Tel : 082 321 8355

H/v Nasturtium & Evastraat

Brackenhurst

Alberton

nhkbrack@ananzi.co.za

Koster : Martiens Pretorius - 071 189 0473

Begrafnisse : Susan Reyneke - 082 654 6597

Webblad : Mariska Cilliers - 082 929 8882