gedenktuin

Besoek jou geliefdes in die sekuriteit van die kerk terrein.

Nissies is beskikbaar teen R1000 elk.

Kontak vir Nadia by die kerkkantoor vir meer besonderhede ~ Tel : (011) 868-3625