jeug

TYE

Gr 0 - 6 : Tydens die erediens (kinderkerk)

Gr 7 - 10 : Sondagoggende direk na die erediens

LEIERS

Gr 0 -3

Riana Pinard - 072 228 0851

Linda Brake - 074 580 7004

Gr 4 - 6

Angelique Pinard - 079 891 0930

Gr 7 & 8

Deon Pinard - 082 775 1810

Gr 9 & 10

Karien Mienie - 071 672 3326


Finalejaars

Ds Petrus Dreyer - 082 453 8094

E-pos : dreyer.petrus@gmail.com

KIDS