2018 preke

Opnames van die eredienste is beskikbaar op CD by

Tilla Grobler 

teen R20 per opname.

Tel : 073 974 1961