BLOMME

Enige gemeentelid is welkom om die blomme vir 'n spesifieke erediens op 'n spesiale manier te "borg": 

-   Besluit aan wie jy die blomme wil skenk, bv. jou gade/vriendin wat verjaar, iemand

    wat siek is, 'n huweliksherdenking ens.

-   Dui op die program (in die ingangsportaal) aan watter datum dit benodig word,

    of skakel vir Xavier & Hennie.

-   Kontak Xavier of Hennie en dui aan hoeveeljy bereid is om te spandeer op die ruiker.

-   Jy kan ook aandui watter tipe ruiker jygraag sou wou hê.

-   Xavier en Hennie sal dan sorg vir die ruiker op die betrokke Sondag.  Na die erediens

    kan jy dan die ruiker aan die persoon gee vir wie dit bedoel is, of dit kan as deel van

    die afkondigings voor die diens wees.

                       

                  Xavier Coetzee & Hennie Mostert

                  Tel : 083 633 4113